adampala.pl

Jak zostać specjalistą ortopedii i traumatologii?

Cała historia zaczyna się od dobrze zdanej matury, która jest przepustką na studia medyczne. Studia medyczne organizowane są przez Akademie lub Uniwersytety Medyczne i trwają 6 lat, a kończą się uzyskaniem Dyplomu Lekarza.

Dyplom upoważnia do uzyskania, w Okręgowej Izbie Lekarskiej, tymczasowego prawa do wykonywania zawodu i rozpoczęcia rocznego stażu podyplomowego. Staż ten kończy się Lekarskim Egzaminem Państwowym (LEP) i uzyskaniem Prawa do Wykonywania Zawodu Lekarza.

Wysoka liczba punktów z LEP jest bardzo ważnym czynnikiem przy staraniu się o miejsce specjalizacyjne, które przyznawane jest cartier replica w drodze konkursu przez komisję z Centrum Zdrowia Publicznego.

Szczęśliwego kandydata na specjalistę czeka minimum 6 lat tzw. specjalizacji czyli okresu szkoleniowego podczas, którego musi on odbyć liczne staże i kursy, zaliczyć kolokwia, napisać prace poglądowe oraz wykonać samodzielnie pewne procedury medyczne i operacje. Okres szkolenia kończy się Egzaminem Specjalizacyjnym organizowanym przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

Egzamin składa się z trzech części: egzaminu praktycznego, testu i egzaminu ustnego. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie każdego z jego etapów. Lekarzowi, który złoży pomyślnie egzamin zostaje przyznana Specjalizacja billige replica uhren w zakresie Ortopedii i Traumatologii.

Jednak nie jest to koniec nauki ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem każdy lekarz zobowiązany jest do kształcenia ustawicznego. Polega to na zbieraniu punktów przyznawanych za aktywność naukową. Jest to udział jako wykładowca lub słuchacz w konferencjach oraz warsztatach naukowych. Prowadzenie obserwacji lub badań i publikacji ich wyników w formie artykułów w prasie medycznej.

 

W wyniku ogromnego postępu i zaawansowania technik operacyjnych coraz częściej ortopedzi kształcą się i specjalizują w bardzo wąskich dziedzinach zwanych podspecjalizacjami. Przykładem podspecjalizacji jest: ortopedia dziecięcia, chirurgia kręgosłupa, stopy, kolana, biodra, medycyny sportowej, chirurgii artroskopowej, chorób metabolicznych kości oraz traumatologii.