adampala.pl

Niestabilność zwyrodnieniowa kręgosłupa

 

 

WSTĘP

Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna, patologiczna ruchomość pomiędzy sąsiadującymi kręgami. Jest ona wynikiem zwyrodnienia dysku i zaburzenia mechaniki i balansu więzadłowego segmentów kręgosłupa.

 

OBJAWY

Dolegliwości bólowe pleców wywołane niestabilnością mają najczęściej charakter przejściowy i nasilają się podczas wysiłku fizycznego, jednak zasadniczo trudno odróżnić je od dolegliwości wywołanych zwyrodnieniem dysku, a w praktyce dolegliwości nakładają się.

 

BADANIE

W diagnostyce pomocne są badania dodatkowe a w szczególności zdjęcia RTG czynnościowe (wykonane w pozycji zgięcia i przeprostu tułowia), rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

 

LECZENIE

Niestabilność kręgosłupa spowodowaną obniżeniem wysokości dysku należy w pierwszym rzędzie leczyć nieoperacyjnie. W szczególności wskazane są intensywne ćwiczenia wzmacniające tzw. gorset mięśniowy tułowia. Należy podkreślić, że silna motywacja i regularne ćwiczenia mogą uwolnić chorego od dolegliwości bólowych na wiele lat.

 

W przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego dostępne są metody replique iwc operacyjne. W zależności od stopnia nasilenia oraz schorzeń towarzyszących wykonuje się:

 

-    stabilizację międzykolczystą tzw. dynamiczną

-    stabilizację (spondylodezę) międzytrzonową

 

Każda z tych procedur ma swoje zalety i wady, a co najważniejsze wskazania medyczne. Oznacza to, że sposób leczenia musi być ściśle dobrany do schorzenia pacjenta a nie jego życzeń.

 

 Adam Pala