adampala.pl

Guzy kręgosłupa

Pierwotne guzy kręgosłupa (tzn. pochodzące z kręgosłupa) występują bardzo rzadko. Natomiast kręgosłup jest 3 co do częstości miejscem występowania przerzutów nowotworowych.   Przerzuty nowotworowe są to guzy powstałe w wyniku przemieszczenia komórek nowotworowych z ogniska pierwotnego w innym narządzie. Świadczy to o postępie i zaawansowaniu choroby nowotworowej. W przypadku kręgosłupa przerzuty pochodzą kolejno z guzów: piersi, prostaty, płuc, nerek i tarczycy.   Najczęstszym umiejscowieniem przerzutów w kręgosłupie jest odcinek piersiowy, następnie lędźwiowo-krzyżowy i szyjny. Guzy przerzutowe kręgosłupa rozpoznawane są w badaniach przeglądowych wykonywanych celem znalezienia przerzutów gdy znane jest ognisko pierwotne. Do badań tych należy zdjęcie RTG, scyntygrafia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa lub PET. Guzy niszczą prawidłową tkankę kostną co prowadzi do jej osłabienia i w krańcowych przypadkach do złamania. Dodatkowo guz może wrastać do kanału kręgowego i uciskać na rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe powodując niedowład kończyn i porażenie. Ogniska przerzutowe mogą dawać dolegliwości lub pozostawać bezobjawowe. Najczęstsze dolegliwości to nocne bóle kręgosłupa, osłabienie czucia i siły mięśniowej w kończynach lub nagle występujące ból związany z patologicznym złamaniem. Zdarza się (do 30% pacjentów), że dopiero wykrycie przerzutu do kręgosłupa jest powodem do szukania guza pierwotnego. W przypadku stwierdzenia przerzutu do kręgosłupa możemy już mówić o tzw. chorobie przerzutowej i rokowanie u tych pacjentów stawiane powinno być bardzo ostrożnie. Decyzja o rodzaju leczenie w takim przypadku rozpatrywana jest w trzech aspektach:   1.     stanu ogólnego pacjenta, 2.     wystąpienia lub zagrożenia wystąpienia porażeń, 3.     wystąpienia złamania kręgosłupa lub jego niestabilności.   Na podstawie powyższych kryteriów pacjent kwalifikowany jest do leczenia operacyjnego lub nieoperacyjnego. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady. Ogólnie ujmując ortopedyczne leczenie nieoperacyjne polega na zapewnieniu stabilności kręgosłupa poprzez stosowanie odpowiednich ortez (gorsetów lub kołnierzy). Istotne jest, że pacjent unika w tym przypadku ryzyka związanego z operacją.   Leczenie operacyjne polega na stabilizacji kręgosłupa (za pomocą śrub, prętów, haków oraz cementu kostnego) lub jeżeli to konieczne na odbarczeniu kanału kręgowego. Tylko w nikłej liczbie przypadków możliwe jest radykalne usunięcie guza. W przypadkach guzów przerzutowych kręgosłupa o nieznanym ognisku pierwotnym konieczne jest operacyjne pobranie wycinka guza do badania histopatologicznego. Badanie to pomaga w rozpoznaniu guza pierwotnego i zaplanowania dalszej terapii.   Należy podkreślić, że leczenie ortopedyczne (operacyjne lub zachowawcze) jest tylko elementem całościowego procesu leczenia onkologicznego, które składa się z leczenia onkologicznego, ortopedycznego, psychologicznego i rehabilitacyjnego. Niestety w większości przypadków jest to jednak tylko leczenie paliatywne (poprawiające komfort życia, łagodzące dolegliwości i ułatwiające opiekę nad pacjentem).    

orologi replica replica orologi replica rolex