adampala.pl

Kręgozmyk

 Leczenie operacyjne kręgozmyku składa się z kilku procedur chirurgicznych, wykonywanych w zależności od dominujących objawów, są to:
  1. odbarczenie,
  2. repozycja kręgozmyku,
  3. stabilizacja (spondylodeza) międzytrzonowa.

 

1. Odbarczenie jest to poszerzenie zwężonego chorobowo kanału kręgowego. Wykonuje się to poprzez wycięcie elementów kostnych i miękkich kręgosłupa. W ten sposób uwolnione zostają korzenie nerwowe.

 

2. Repozycja kręgozmyku jest to przywrócenie prawidłowego ustawienia trzonów względem siebie. Wykonuje się to poprzez specjalne śruby (transpedikularne) i pręty.

 

3. Stabilizacja (spondylodeza) międzytrzonowa jest to usztywnienie sąsiadujących kręgów. Wykonuje się to poprzez usunięcie dysku i wprowadzenie w jego miejsce przeszczepu kości lub implantu.

 

 

Leczenie operacyjne kręgozmyku jest to jeden z większych i trudniejszych zabiegów w ortopedii. O dokładnej koncepcji zabiegu decyduje operator mając na względzie występujące dolegliwości, zaawansowanie choroby a także możliwości techniczne.

 
Obrazy do artykułu:
adampala.pladampala.pl