adampala.pl

Powikłania leczenia operacyjnego

 

Celem tego artykułu nie jest przestraszenie lub odwiedzenie potencjalnego pacjenta od operacji kręgosłupa ale zasugerowanie mu szczerej i rzeczowej rozmowy z własnym specjalistą, któremu powierza on swoje zdrowie.

 

Wraz z ogromnym postępem medycyny operacja na kręgosłupie stała się dla pacjenta zabiegiem relatywnie bezpiecznym z odsetkiem powikłań nie odbiegającym od innych procedur chirurgicznych.

 

Jednakże przeprowadzony z powodzeniem zabieg operacyjny nie jest końcem leczenia ale dopiero jego początkiem.

 

Z tego powodu uważa się, że przy podejmowaniu decyzji o operacji kręgosłupa (dotyczy to także innych operacji), korzyści dla pacjenta, wynikające z operacji, powinny przeważać nad potencjalnym ryzykiem.

Dlatego, przed operacją, pacjent powinien być wyczerpująco poinformowany o możliwych negatywnych następstwach zabiegu.

 

Negatywne następstwa operacji nazywamy komplikacjami lub powikłaniami.

 

Powikłania dzieli się na ogólne (dotyczące całego organizmu) i miejscowe (dotyczące kręgosłupa).

 

Powikłania ogólne to:

 • zapalenie żył kończyn dolnych,
 • zator,
 • reakcje alergiczne na zastosowane środki medyczne,
 • utrata krwi wymagająca i ryzyko związane z przetoczeniem krwi obcej – np. zakażenie wirusem HIV, HCV,
 • zawał serca, nagłe zatrzymanie krążenia,
 • zapalenie płuc,
 • zapalenie dróg moczowych
 • niewydolność nerek,
 • i w skrajnych przypadkach śmierć.

 

Powikłania miejscowe są wczesne i późne.

Wczesne występują w trakcie i krótko po zabiegu:

 • konieczność rozszerzenia zabiegu,
 • uszkodzenie worka oponowego zawierającego korzenie nerwowe,
 • uszkodzenie nerwów lub naczyń krwionośnych,
 • krwiaki,
 • niepowodzenie założenia implantów,
 • opóźnione gojenie rany pooperacyjnej,
 • wczesna infekcja,
 • brak poprawy
 • wystąpienie dodatkowych dolegliwości.

Późne (umownie miesiąc po zabiegu):

 

 • obluzowanie lub złamanie implantów,
 • infekcja późna,
 • rozejście rany pooperacyjnej, niekosmetyczna blizna,
 • brak zrostu,
 • opóźnienie procesu rehabilitacji,
 • utrzymujące się dolegliwości bólowe,
 • utrzymujące się ograniczenie funkcji kręgosłupa
 • konieczność przeprowadzenia kolejnej opercji.

Jest oczywiste, że operacja kręgosłupa nie jest piękną ani miłą perspektywą, ale dla wielu pacjentów ze schorzeniami lub urazem kręgosłupa oznacza ona szansę na powrót do normalnego życia.

Sama operacja jest jednak elementem procesu leczniczego a nie jego istotą.