adampala.pl

Repozycja i stabilizacja złamania

 

 

 Repozycja i stabilizacja złamania kręgu sposobem transpedikularnym polega na przywróceniu kształtu oraz ustabilizowaniu kręgosłupa przy pomocy śrub (transpedikularnych - przechodzących przez nasady łuków). Śruby wprowadza się do kręgów sąsiadująch ze złamanym kręgiem i usztywnia za pomocą prętów.

 

 

Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i ułożeniu pacjenta na brzuchu. Czas operacji wynosi zwykle od 1 do 3 godzin. Pod kontrolą monitora rentgenowskiego zostaje oznaczony złamany krąg. W tym miejscu ortopeda wykonuje cięcie skóry i odsłania kręgosłup. Następnie wkręca śruby, zakłada pręty i wykonuje repozycję złamania. W razie konieczności otwiera i odbarcza kanał kręgowy.

Czasami celem uzyskania lepszej stabilizacji wprowadza przeszczepy kości lub tzw. sztuczną kość, które wspomagają zrost kości.

 

 

Po zabiegu pacjent przewieziony jest na salę „wybudzeń”, celem uważnej obserwacji pooperacyjnej. Gdy jego stan jest stabilny  zostaje przekazany na oddział z odpowiednimi zaleceniami.

 

 

Na oddziale pacjent objęty jest troskliwą opieką pielęgniarską i otrzymuje odpowiednią terapię przeciwbólową.

 

 

Dzień po zabiegu rehabilitanci rozpoczynają z pacjentem ćwiczenia usprawniające i wstawanie z łóżka. Wraz z ustępującymi bólami zwiększa się zakres ćwiczeń i spacerów, a pacjent staje się bardziej samodzielny.

 

 

Szwy lub klamry usuwa się zwykle po 10 dobie po operacji.

 

Dalsza rehabilitacja prowadzona jest w warunkach domowych i polega na kontynuacji wyuczonych ćwiczeń i schematów przez dalszych 6-12 tygodni.

 

 
Obrazy do artykułu:
adampala.pladampala.pladampala.pl