13-12-2009

Złamanie kręgosłupa

adampala.pl

 

Poprzez złamanie kręgosłupa rozumiemy złamanie jednego lub rzadziej kilku kręgów.

 

W wyniku złamania kręgu powstaje zniekształcenie kształtu, utrata jego funkcji podporowej i zaburzenie osi kręgosłupa (patrz zdjęcia niżej).

 

Najczęściej złamanie dotyczy kręgów odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa. W części przypadków złamaniu kręgu towarzyszy uszkodzenie struktur nerwowych i wynikające z niego porażenie kończyn.

 

Do złamania dochodzi często w wyniku upadku z wysokości lub wypadku komunikacyjnego.

Pacjent ze złamaniem kręgosłupa zwykle trafia po urazie bezpośrednio na Izbę Przyjęć. Zgłasza głównie dolegliwości bólowe okolicy pleców. Jeżeli złamaniu towarzyszy porażenie pacjent nie czuje i nie może poruszyć kończynami.

 

Badanie składa się z wywiadu i badania lekarskiego, oraz odpowiednich badań dodatkowych (RTG, Tomografia Komputerowa, badania laboratoryjne).

 

Na podstawie całego badania podjęta zostaje decyzja o sposobie leczenia. Leczenie może być zachowawcze (nieoperacyjne) lub operacyjne.

 

Leczenie nieoperacyjne to reżim łóżkowy, gorsety gipsowe lub syntetyczne, rehabilitacja.

 

Leczenie operacyjne to:

 

Przy podjęciu decyzji o rodzaju i terminie zabiegu znaczenie ma:

 

Każdy sposób leczenia ma swoje zalety i wady. Należy pamiętać, że operacja nie przyśpiesza zrostu kości. Ostateczną decyzję co do sposobu leczenia, po konsultacji z lekarzem, podejmuje pacjent.

 

orologi replica replica orologi replica rolex

Obrazy do artykułu:
adampala.pladampala.pl