13-12-2009

Ból pleców

Kręgosłup zbudowany jest z kręgów, stawów międzykręgowych, dysków, więzadeł i mięśni.

Kręgi utworzone są z trzonów w kształcie walca i łuków. Trzony ustawione jeden na drugim tworzą kolumnę kręgosłupa a łuki kanał kręgowy, w którym przebiega rdzeń kręgowy.

 

Rdzeń kręgowy jest główną autostradą po której w jedną stronę biegną polecenia z mózgu do kończyn, a w drugą informacje z całego organizmu do mózgu. Na poziomie każdego kręgu od rdzenia kręgowego odchodzą 2 korzenie nerwowe, które dają początek poszczególnym nerwom czyli drogom obwodowym.

 

Pomiędzy twardymi walcami kostnymi jakimi są trzony kręgów znajdują się dyski, które replique omega nadają całemu kręgosłupowi odpowiednią ruchomość i giętkość.

Dysk (krążek międzykręgowy) przypomina budową koło samochodowe. Oponę stanowi pierścień włóknisty a środek - jądro miażdżyste (substancja podobna do gęstego żelu).

 

Wraz z postępującym wiekiem dysk traci swoje właściwości sprężyste i ulega procesom zwyrodnieniowym. Proces ten oznacza dla dysku jego stopniowe zapadanie, kurczenie i rozpadanie się na fragmenty.

 

Zwyrodnienie dysku wpływa na cały kręgosłup i prowadzi do powstania różnych schorzeń:

Należy podkreślić, że wymienione schorzenia występują często równocześnie.