14-09-2008

Ortopedzi

 

Przez wiele lat zwykło się uważać, że ortopedzi, w odróżnieniu od kardiochirurgów lub chirurgów ogólnych, odeszli od podstawowej roli lekarza jaką jest ratowanie ludzkiego życia. Często można usłyszeć, że to prości rzemieślnicy (stolarze, ślusarze) składający kości.

 

Ale ocena ta jest bardzo niesprawiedliwa, ponieważ życie w pojęciu ortopedycznym to nie tylko brak śmierci.

 

Praca ortopedów to przywracanie jakości i godności życia chorego.

To ortopedzi pozwalają pacjentom ponownie chodzić, używać rąk i wykonywać codzienne czynności życiowe, a tylko takie życie można nazwać prawdziwym.

 

Posiadający ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, wyposażeni w nowoczesne narzędzia i sprzęt replica tag heuer, ortopedzi mają moc przywracania pacjentom radości z życia, pomagając im wrócić aktywnie do rodziny, pracy lub sportu.

 

Dlatego jak najbardziej słuszne jest stwierdzenie, że ortopedzi ratują ludzkie życie.

 

Carter PR. Orthopaedic Gifts.JBJS.2005;87A:1877-1881.